Algemene verkoop voorwaarden.

Alg. verkoopvoorwaarden

Algemene Voorwaarden gehoorbeschermingshop en overige talen®* voor gehoorbescherming en geluidssystemen en alle producten die via de online shop gekocht kunnen worden

Geldigheid van de voorwaarden;

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door de gehoorbeschermingshop aangegaan.

1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts bindend als deze schriftelijk zijn overeengekomen.


Gebruik van de geluidssystemen/gehoorbescherming

2.1 Het gebruik van de geluidssystemen/ gehoorbescherming dient te geschieden in overeenstemming met de bij levering verstrekte instructie.

2.2 De gebruiker van de geluidssystemen/gehoorbescherming is zich ervan bewust dat gebruik dat niet in overeenstemming is met de bij levering verstrekte instructies kan leiden tot blijvende (gehoor)schade.

Uitvoering en levering

3.1 De gehoorbeschermingshop® zal de opdracht goed, deugdelijk en in overeenstemming met de gemaakte afdrukken uitvoeren.

3.2 Geringe afwijkingen in vorm, kwaliteit, kleur, pasvorm, etc. zijn mogelijk en geven geen reden tot afkeuring en/of teruggave-geld. De gehoorbeschermingshop geeft op maat werk en (i.v.m. hygiëne) universele gehoorbescherming geen geld terug.

3.3 De koper is verplicht de geleverde geluidssystemen terstond bij aflevering te controleren op eventuele zichtbare gebreken en / of tekorten. Met uitzondering van 3.2.

Eventuele beschadigingen en / of tekorten aan het geleverde welke bij aflevering aanwezig zijn dient de koper binnen vijf dagen per mail / per post schriftelijk te melden bij de gehoorbeschermingshop.

Andere gebreken dienen binnen een maand na ontvangst van de geluidssystemen gemeld worden bij de gehoorbeschermingshop hierna is elk recht tot herstel geluidssystemen, gehoorbescherming vervallen.

De gehoorbeschermingshop ® geeft standaard een jaar garantie op de pasvorm en het filtersysteem.

3.4 De gehoorbeschermingshop zal bestelde geluidssystemen/ gehoorbescherming behoudens andersluidende afspraken binnen dertig werkdagen na ondertekening van de bestelling leveren. Deze levertijd is niet te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient de gehoorbeschermingshop schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij de gehoorbeschermingshop alsnog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.

3.5 Alle garantie vervalt wanneer derde aan het In-Ear/ gehoorbescherming systeem iets heeft veranderd. Laat veranderingen over aan de specialist. de gehoorbescherming is niet aansprakelijk bij gehoorschade wanneer u uw In-Earsysteem harder dan de toegestane 80 dB opvoert.

3.6a. Particulieren. Een gemaakte afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Bij een afspraak in Zeist. Als de afspraak te laat wordt geannuleerd zal de afgesproken afspraak persoonlijk bij u in rekening worden gebracht. De kosten hiervan zijn € 50,--. Wanneer dit niet vrijwillig betaald wordt berekend de gehoorbescherming u extra administratieve kosten, de kosten worden dan verhoogd naar € 75,--. Dit geldt ook wanneer u niet komt opdagen op uw afspraak. Gemaakt afspraken per telefoon zijn ook bindende afspraken. Bij een gemaakte afspraak op locatie worden de kosten van € 75,-- in rekening gebracht. Wanneer dit niet vrijwillig betaald wordt heeft de gehoorbescherming extra administratieve kosten, de kosten worden dan verhoogd naar € 105,--. De reden hiervan is dat tijd voor u wordt gereserveerd. de gehoorbescherming kan op dat tijdstip geen andere afspraken maken (gederfde inkomsten). U kunt per email uw afspraak annuleren. Zoals op de afspraak bevestiging is aangegeven.

3.6b. Bedrijven. Een gemaakte afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Als de afspraak te laat wordt geannuleerd zal de afgesproken afspraak bij u in rekening worden gebracht. De kosten hiervan zijn € 65,-- excl. 21% BTW. Wanneer dit niet vrijwillig betaald wordt heeft de gehoorbescherming extra administratieve kosten, de kosten worden dan verhoogd naar € 105,-- ex btw. De reden hiervan is dat tijd voor u wordt gereserveerd. de gehoorbescherming kan op dat tijdstip geen andere afspraken maken (gederfde inkomsten). U kunt per email uw afspraak annuleren. Zoals op de afspraak bevestiging is aangegeven.

4.1 Gehoorbescherming - gehoorkappen - hondengehoorkappen - alle andere universelen producten kunnen i.v.m. hygiëne niet retour genomen worden. Deze producten worden verzegeld aangeboden, bij het verbreken van deze zegel kan het niet retour worden genomen. gehoorbescherming.

4.2 Hondengehoorkappen: Op onze website staat duidelijk vermeld hoe u de maten moet opnemen voor het bestellen van de juiste hondengehoorkap en welke maat daarbij hoort. Voor foutieve metingen of bestelling ben u zelf verantwoordelijk. Dit geeft geen reden tot geld teruggave bij een opengemaakte seal bag.

4.3 Teruggave porto kosten: Porto kosten worden niet vergoed, ook niet bij retour nemen van producten.  Producten die te koop zijn bij de gehoorbeschermingshop zijn ook te koop bij plaatselijke winkels, wanneer u daar gaat kopen krijgt u bij retourname ook geen "parkeergeld / brandstofkosten. Het retourneren van artikelen dient u per email te melden. De verzendkosten zijn voor u eigen rekening. De portokosten verschillen per product. De kosten zijn afhankelijk of het een brievenbuspakket of een gewoon pakket betreft ( vanaf € 4,-- bij brievenbuspakket).

Uitzonderingen op het herroepingsrecht
4.4 Gehoorbescherming - gehoorkappen - hondengehoorkappen - alle andere universelen producten kunnen i.v.m. hygiëne niet retour genomen worden. Deze producten worden verzegeld aangeboden, bij het verbreken van deze zegel kan het niet retour worden genomen.
Producten die wij voor u op maat hebben laten maken naar uw specificaties (gepersonaliseerde artikelen) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht daar deze persoonlijk zijn van aard.

4.5 Verzendkosten:
U betaalt geen portokosten bij bestellingen via onze website vanaf € 75,-- Wanneer u een bestelling plaats met betaling op factuur dan vragen wij u € 15,-- porto en administratiekosten bij bestellingen onder de € 300,--. Met uitzonderingen van de Otoplastieken, deze worden kosteloos opgestuurd. Mits vooraf anders vermeld.

Bij vragen en of klachten/opmerkingen over onze producten dient/ kunt u ons mailen.(Download de Algemene voorwaarden als pdf-bestand.)

Alg. verkoop voorwaarden

Algemene Voorwaarden gehoorbeschermingshop en overige talen®* voor gehoorbescherming en geluidssystemen en alle producten die via de online shop gekocht kunnen worden

Geldigheid van de voorwaarden;

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door de gehoorbeschermingshop aangegaan.

1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.


Gebruik van de geluidssystemen/gehoorbescherming

2.1 Het gebruik van de geluidssystemen/ gehoorbescherming dient te geschieden in overeenstemming met de bij levering verstrekte instructie.

2.2 De gebruiker van de geluidssystemen/gehoorbescherming is zich ervan bewust dat gebruik dat niet in overeenstemming is met de bij levering verstrekte instructies kan leiden tot blijvende (gehoor)schade.

Uitvoering en levering

3.1 De gehoorbeschermingshop® zal de opdracht goed, deugdelijk en in overeenstemming met de gemaakte afdrukken uitvoeren.

3.2 Geringe afwijkingen in vorm, kwaliteit, kleur, pasvorm, etc. zijn mogelijk en geven geen reden tot afkeuring en/of terug gave-geld..de gehoorbeschermingshop geeft op maat werk en (i.v.m. hygiëne) universele gehoorbescherming geen geld terug.

3.3 De koper is verplicht de geleverde geluidssystemen terstond bij aflevering te controleren op eventuele zichtbare gebreken en / of tekorten. Met uitzondering van 3.2.

Eventuele beschadigingen en / of tekorten aan het geleverde welke bij aflevering aanwezig zijn dient de koper binnen vijf dagen per mail / per post schriftelijk te melden bij de gehoorbeschermingshop.

Andere gebreken dienen binnen een maand na ontvangst van de geluidssystemen gemeld worden bij de gehoorbeschermingshop hierna is elk recht tot herstel geluidssystemen, gehoorbescherming vervallen.

De gehoorbeschermingshop ® geeft standaard een jaar garantie op de pasvorm en het filtersysteem.

3.4 De gehoorbeschermingshop zal bestelde geluidssystemen/ gehoorbescherming behoudens anders luidende afspraken binnen dertig werkdagen na ondertekening van de bestelling leveren. Deze levertijd is niet te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient de gehoorbeschermingshop schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij de gehoorbeschermingshop alsnog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.

3.5 Alle garantie vervalt wanneer derde aan het In-Ear/ gehoorbescherming systeem iets heeft veranderd. Laat veranderingen over aan de specialist. de gehoorbescherming is niet aansprakelijk bij gehoorschade wanneer u uw In-Earsysteem harder dan de toegestane 80 db opvoert.

3.6a. Particulieren. Een gemaakte afspraak dient minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Bij een afspraak in Zeist. Indien de afspraak te laat wordt geannuleerd zal de afgesproken afspraak persoonlijk bij u in rekening worden gebracht. De kosten hiervan zijn € 50,--. Wanneer dit niet vrijwillig betaald wordt berekend de gehoorbescherming u extra administratieve kosten, de kosten worden dan verhoogd naar € 75,--. Dit geldt ook wanneer u niet komt opdagen op uw afspraak. Gemaakt afspraken per telefoon zijn ook bindende afspraken. Bij een gemaakte afspraak op locatie worden de kosten van € 75,-- in rekening gebracht. Wanneer dit niet vrijwillig betaald wordt heeft de gehoorbescherming extra administratieve kosten, de kosten worden dan verhoogd naar € 105,--. De reden hiervan is dat tijd voor u wordt gereserveerd. de gehoorbescherming kan op dat tijdstip geen andere afspraken maken (gederfde inkomsten). U kunt per email uw afspraak annuleren. Zoals op de afspraak bevestiging is aangegeven.

3.6b. Bedrijven. Een gemaakte afspraak dient minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Indien de afspraak te laat wordt geannuleerd zal de afgesproken afspraak bij u in rekening worden gebracht. De kosten hiervan zijn € 65,-- excl. 21% BTW. Wanneer dit niet vrijwillig betaald wordt heeft de gehoorbescherming extra administratieve kosten, de kosten worden dan verhoogd naar € 105,-- ex btw. De reden hiervan is dat tijd voor u wordt gereserveerd. de gehoorbescherming kan op dat tijdstip geen andere afspraken maken (gederfde inkomsten). U kunt per email uw afspraak annuleren. Zoals op de afspraak bevestiging is aangegeven.

4.1 Gehoorbescherming - gehoorkappen - hondengehoorkappen - alle andere universelen producten kunnen i.v.m. hygiëne niet retour genomen worden. Deze producten worden verzegeld aangeboden, bij het verbreken van deze zegel kan het niet retour worden genomen. gehoorbescherming.

4.2 Hondengehoorkappen: Op onze website staat duidelijk vermeld hoe u de maten moet opnemen voor het bestellen van de juiste hondengehoorkap en welke maat daarbij hoort. Voor foutieve metingen of bestelling ben u zelf verantwoordelijk. Dit geeft geen reden tot geld terug gave bij een open gemaakte sealbag.

4.3 Terug gave porto kosten: Porto kosten worden nooit vergoed, ook niet bij retour nemen van producten.
Producten die te koop zijn bij de gehoorbeschermingshop zijn ook te koop bij plaatselijke winkels, wanneer u daar gaat kopen krijgt u bij retour name ook geen "parkeergeld / brandstofkosten. Het retourneren van artikelen dient u per email te melden. De verzendkosten zijn voor u eigen rekening. De portokosten verschillen per product. De kosten zijn afhankelijk of het een brievenbuspakket of een gewoon pakket betreft ( vanaf € 4,-- bij brievenbuspakket)

Uitzonderingen op het herroepingsrecht
4.4 Gehoorbescherming - gehoorkappen - hondengehoorkappen - alle andere universelen producten kunnen i.v.m. hygiëne niet retour genomen worden. Deze producten worden verzegeld aangeboden, bij het verbreken van deze zegel kan het niet retour worden genomen.
Producten die wij voor u op maat hebben laten maken naar uw specificaties (gepersonaliseerde artikelen) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht daar deze persoonlijk zijn van aard.

4.5 Verzendkosten:
U betaald geen portokosten bij bestellingen via onze website vanaf € 75,-- Wanneer u een bestelling plaats met betaling op factuur dan vragen wij u € 15,-- porto en administratiekosten bij bestellingen onder de € 300,--. Met uitzonderingen van de Otoplastieken, deze worden kosteloos opgestuurd. Mits vooraf anders vermeld.

Bij vragen en of klachten/opmerkingen over onze producten dient/ kunt u ons mailen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2024 Hearing Protection, earplug, shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel